Forum pro rozhodčí - Registrace

Svým přístupem na toto fórum souhlasíte s následujícími podmínkami.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony v ČR nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné.

Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože vedení fóra ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá vedení fóra ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

 
cron