Mládežnický hokej
 

Pojď hrát hokej

Úvod

Český svaz ledního hokeje se rozhodl realizovat komplexní projekt, který prezentuje lední hokej dětí a mládeže v pozitivním smyslu, představuje české veřejnosti silné stránky výchovy dětí v hokeji a podporuje šíření některých moderních myšlenek a trendů v hokejovém prostředí.

Základní parametry projektu:

1. Navrhovaná délka projektu: 4 roky (1. 9. 2016 – 30. 6. 2020)

2. Cílová skupina: děti 4 – 10 let a jejich rodiče (hokejisté i nehokejisté)

3. Fáze projektu:

 • Příprava projektu (15. 2. – 31. 8. 2016)
 • Realizace projektu (1. 9. 2016 – 29. 2. 2020)
 • Vyhodnocení projektu (1. 3. 2020 – 30. 6. 2020)

Poslání

Projekt má svou realizací vyvolat změny v klíčových oblastech, které základním způsobem definují pozici ledního hokeje v rámci sportovního hnutí v České republice, tedy v hokejových klubech a členské základně i u české veřejnosti. Dopad realizace projektu do jednotlivých oblastí pak bude významně ovlivňovat celkové hodnocení úspěšnosti projektu. Projekt by měl způsobit následující:

Hokejové kluby a členská základna

 • Přivést do hokeje nové děti.
 • Zefektivnit náborovou činnost klubů.
 • Změnit postoje a chování dětí a rodičů ke sportovní výchově a tréninku v ledním hokeji a posílit roli trenéra.
Česká veřejnost
 • Zlepšit vnímání ledního hokeje a výchovy hokejistů v ČR u české veřejnosti.

Cíle

Pro obě klíčové oblasti jsou stanoveny obecné cíle, kterých má být dosaženo realizací jednotlivých činností. Obecné cíle projektu jsou tyto:

Hokejové kluby a členská základna:

1. Zkvalitnit prostřednictvím specializovaných workshopů i dlouhodobé odborné komunikace náborovou činnost klubů, a to jak z pohledu sportovně technického, tak i marketingového.

2. Propagovat lední hokej a náborové akce prostřednictvím centrální kampaně a PR aktivit.

3. Podpořit prostřednictvím náborových eventů a lokálních kampaní hokejové kluby v náborové činnosti.

4. Změnit prostřednictvím speciální kampaně v rámci hokejového hnutí a publikováním vlastního obsahu postoje dětí a rodičů k tréninkovému procesu a ovlivnit jejich chování při trénincích a utkáních.

Česká veřejnost

1. Změnit prostřednictvím propagace a cílené PR kampaně vybrané postoje veřejnosti k mládežnickému hokeji.

2. Zlepšit prostřednictvím cílené PR kampaně mediální obraz mládežnického hokeje.

3. Umožnit veřejnosti získat základní hokejovou zkušenost prostřednictvím náborových akcí v rámci Týdne hokeje.

Klíčové aktivity projektu:

1. Dlouhodobá komunikace projektu je postavená na tvorbě vlastního textového a audiovizuálního obsahu využívající elektronickou komunikaci (web, sociální sítě, newsletter). Prezentace hokeje formou mediálně zajímavých příběhů (bývalí a současní hráči, hokejoví rodiče, zástupci vybraných klubů). Smyslem tvorby vlastního obsahu je zprostředkovat co největšímu množství osob jiný pohled na lední hokej. Je snahou „překlopit“ vybraný obsah do celostátních a regionálních médií, abychom zasáhli vlastním obsahem významnou část české veřejnosti

2. Realizace celostátní propagační kampaně k propagaci ledního hokeje jako atraktivního sportu pro děti a propagování náborových akcí v rámci Týdne hokeje. Jsou každoročně plánovány dvě paralelní měsíční kampaně realizované vždy v měsících září a leden.

3. Týden hokeje. Organizace náborových akcí napříč celou Českou republikou k získání základní hokejové zkušenosti dětí a rodičů. Akce jsou realizovány v měsících září a leden vždy v průběhu jednoho týdne. Akce pořádají hokejové kluby za podpory ČSLH. Na podporu akcí jsou realizovány celostátní a lokální propagační kampaně. Pozn. V září 2016 byl organizován Týden hokeje pouze v rámci pilotního testu ve spolupráci s několika vybranými kluby. Od ledna 2017 se zapojily kluby v celé ČR.

4. Vzdělávání klubů ve věci organizace náborů. Sdílení nejlepší praxe v rámci hokeje, inspirace od ostatních sportů v ČR, inspirace ze zahraničí. Komunikace formou newsletterů a pomocí organizace pravidelných workshopů

5. Kampaň do hokejového hnutí s cílem změnit postoje a chování vybraných subjektů k mládežnickému hokeji. Bude se jednat o vzdělávací kampaň, jíž cílem je eliminace negativních projevů dětí a rodičů při hokejovém tréninku i samotných utkáních, správné vnímání role hokejového trenéra dětí a mládeže a vztahu trenér - rodič.

6. PR kampaň zaměřená na změnu vnímání mládežnického hokeje ze strany české veřejnosti. V rámci kampaně je vytvářen vlastní audiovizuální obsah, který bude rovněž přebírán do celostátních i regionálních médií (viz. bod 1)

7. Výzkumy veřejného mínění zaměřené na vnímání mládežnického hokeje ze strany české veřejnosti a výzkumy v rámci hokejové komunity na téma vztahu rodič – trenér.

Způsob realizace projektu a jeho personální zajištění:

Projekt je realizován podle schváleného plánu týmem zaměstnanců Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). Projektový tým se skládá z těchto zaměstnanců ČSLH:
 • Lenka Bukačová (projektový ředitel, finance)
 • Pavel Landa (projektový manažer, marketing, PR, finance)
 • Tereza Menčíková (administrativa projektu, výzkumy)
 • Aleš Zahálka (marketing a reklamní partneři)
 • Ondřej Kalát (komunikace projektu, web, sociální sítě, grafika)
 • Pavel Smažil (výzkumy, registrační systém - analýzy)
Některé specializované činnosti jsou realizovány ve spolupráci s externími dodavateli. Otázky týkající se hokejové metodiky pak jsou řešeny s vybranými zaměstnanci hokejového oddělení ČSLH. Kontakty na jednotlivé členy projektového týmu jsou k dispozici na webu ČSLH.

Závěr

Pro úspěch projektu, dosažení cílů a splnění jednotlivých úkolů je nezbytné, aby dobře fungovala spolupráce mezi ČSLH a hokejovými kluby. Vytvoření pozitivního obrazu ledního hokeje (jako vhodného sportu pro děti a mládež), dobrá informovanost veřejnosti o možnostech a podmínkách hraní hokeje v rámci regionů i zlepšení vztahů mezi jednotlivými skupinami v rámci hokeje (rodiče – děti – trenéři) jsou přínosy pro celý český hokej (vč. samotných klubů). Vnímáme proto jako nesmírně důležité, aby fungovala vzájemná otevřená komunikace mezi zástupci klubů a ČSLH, a to na všech možných fórech. Za jakoukoliv zpětnou vazbu k projektu budou členové projektového týmu vděčni a jsou připraveni zodpovědět všechny dotazy potřebné k jeho úspěšné realizaci projektu.

Kompletní informace o projektu naleznete na www.pojdhrathokej.cz.

 
Aktuální články
Kalendář
Zpět
říjen 2017
Dopředu
 
POÚTSTČTSONE
18
19
20
21
22
27
28
29
31
Doporučujeme
 
 
 
 

Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
 
Kontakt

Český svaz ledního hokeje z.s.
HARFA OFFICE PARK
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
(zobrazit na mapě)


Spolkový rejstřík:
Městský soud v Praze, oddíl 4, vložka 852
IČ: 536440
Č. účtu: ČSOB 90718453/0300
Tel: +420 211 158 003
Fax: +420 233 336 096
E-mail:
office@czehockey.cz


Copyright

Copyright © 2018 – Ochranné známky, loga a fotografie z tohoto webu je možné použít pouze s výslovným souhlasem ČSLH.

RSS kanál

Hokej.cz

Slavia si zastřílela v Přerově a je čtvrtá. Šagát zazářil čtyřmi body
(18.02.2018) Ještě v sobotu se v přerovské Meo Aréně proháněly reprezentační výběry do šestnácti le...

 

Do třetice české stříbro. Na sílu Američanů už sedmnáctka nestačila
(18.02.2018) Trojnásobně stříbrný týden prožily české mládežnické reprezentace. Jako poslední si pro...

 

My dělali show, Slováci taktizovali, rýpl si Kašík. Vyvolávali ho fanoušci Komety
(18.02.2018) Když přijede Libor Kašík na led brněnské Komety, nestane se, že by se dočkal ze strany domá...